İmtina

Bu məlumat, Weadell Company Limited-in ən yaxşı məlumatı üçün dəqiq olduğuna inanılanlar istisna olmaqla, heç bir zəmanət olmadan təqdim olunur, açıq və ya nəzərdə tutulur.Bu Vebsaytda təqdim olunan məlumatlar yalnız burada qeyd olunan xüsusi materialla bağlıdır.Weadell Co., Ltd. istifadə və ya məlumatdan etibar üçün heç bir hüquqi məsuliyyət daşımır.İstifadəçi məqsədəuyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulan istifadənin xüsusi kontekstində hər hansı tövsiyəni nəzərdən keçirməlidir.